Thời vận của những người sinh vào mùa hạ

Igecc.com – Ở bài trước chúng tôi đã nói đến thời vận của những người Mùa Xuân mùa của đơm hoa kết trái.Bài này Igecc sẽ nói đến thời vận của những người sinh vào mùa hạ.Mùa Hạ vào khoáng từ đầu tháng Tư đến cuối tháng Sáu....
Continue reading

Thời vận của những người sinh vào mùa xuân

Igecc.com – Một năm được chia ra làm bốn mùa. Mùa Xuân từ đầu tháng Một đến cuối tháng Ba. Mỗi mùa là ba tháng.Những người sinh vào mùa Xuân thuộc loại sơ niên vân. Igecc sẽ nói về thời vận của những người sinh vào mùa xuân...
Continue reading

Phong thủy nhà ở hiện đại

Igecc.com – Ở bài trước của Igecc đã nói với các bạn về vần đề phong thủy nhà ở cổ điển còn hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến phong thủy nhà ở hiện đại . Bạn có biết rằng tại Hồng Kong không một công trình...
Continue reading

Phong thủy nhà ở cổ điển

Igecc.com – Ngày xưa và ngày nay vẫn còn ở  Trung Quốc, Việt Nam và nhiều nước khác ở Châu Á có một kỹ thuật xây dựng nhà ở thành quách, mồ mả ứng hợp với môi trường địa lý gọi là phong thủy nhà ở cổ điển...
Continue reading

Nguồn Gốc Thuật Phong Thủy

Igecc.com –  Phong thủy học đã trải qua con số hàng ngàn năm diễn biến liên tục mà thành nguyên sơ của phong thủy là những kinh nghiệm về sinh hoạt là khoét đá, đào hang làm nhà… để tránh thú dữ, thiên tai và cả sự tấn...
Continue reading