Home » Archive by categoryPhong thủy phương đông

Thuật Phong Thủy Trung Quốc

Igecc.com – Trung Quốc là một quốc gia đi đầu trong thuật phong thủy. Nhưng rất nhiều người lại không biết thuật phong thủy của Trung Quốc như thế nào? Để Igecc giải đáp thuật phong thủy trung quốc cho các bạn Nghĩa gốc của Kham Dư là trời...
Continue reading

Thuật Phong Thủy Phương Tây

Igecc.com – Từ thượng cổ, khi nhân loại còn man khai các dân tộc Chaldéo, Assyrie, Copte (cổ Ai Cập) Hy Lạp, La Mã và đến nay tại Phi Châu, Nam Mỹ, Bắc Âu, Trung Đông lắm nơi còn dùng khoa địa bôc khác hẳn môn Địa Lý...
Continue reading

Nguồn Gốc Thuật Phong Thủy

Igecc.com –  Phong thủy học đã trải qua con số hàng ngàn năm diễn biến liên tục mà thành nguyên sơ của phong thủy là những kinh nghiệm về sinh hoạt là khoét đá, đào hang làm nhà… để tránh thú dữ, thiên tai và cả sự tấn...
Continue reading