Jerseys China Địa lý phong thủy và ý nghĩa của phong thủy
Home » Phong thủy phương đông » Địa lý phong thủy và ý nghĩa của phong thủy

Địa lý phong thủy và ý nghĩa của phong thủy

Igecc.com – Phong thủy thuộc về phần âm tâm linh dù nhiều người tin hay không tin hãy biết về Địa lý phong thủy và ý nghĩa của nó bạn sẽ hiểu hơn về phong thủy

1. Về địa mạch: là môn địa lý phong thủy, thuộc về địa linh, dùng về việc đặt mồ mả và nhà cửa, tức là vấn đề về tinh thần. Xưa nay, danh từ vẫn cố định không thay đổi.

2. Về địa dư: là môn địa lý điền thổ, thuộc về địa lợi tức là vấn đề vật chât. Xưa gọi là địa dư nay gọi là địa lý.

Địa linh nhân, địa lợi dân trù (nghĩa là đất thiêng liêng Ịthì sinh ra người tài giỏi, đất thuận lợi làm cho dân giàu có).

địa lý phong thủy

Phong là gió, thủy là nước, về việc tìm đất táng cần nhất là phải nhớ đến phong và thủy trước hết. Vì chỗ huyệt mà bị gió lùa vào thì khí tán không kết nếu có nưđc hãm lại, thì khí tụ rnới kết huyệt, ở sơn cốc cần phải tàng phong'(kín gió) ở bình dương cần phải tụ thủy (nước tụ). Tóm lại là phải tránh tìm chỗ lộ gió, tìm chỗ gần nước thì mới khí mạch, mới dặt không, không có khí mạch, nếu đặt vào thì sai hỏng, tức ỉà tuyet tự chi Ịđịa bị vong.

Hai chữ phong thủy làm danh từ vắn tắt, dể phân biệt về pm phần, dương trạch là môn địa lý phong thủy.Về môn dịa lý phong thủy này, còn lấy tên nhừng loài vật hhư: cầm thú côn trùng, thảo mộc và vật liệu quý báu, để đặt tên cho những dia hình, địa vật, kiểu cách và phương vi cát hung v.v… ngụ ý đặt tên như thế là dể cho có văn chương hoa mỹ, làm cho kỳ dị bí hiểm và cao quý thêm lên thôi, chứ không phải là thực có những loài vật ở chỗ ấy

Ví dụ : địa mạch, thì gọi là Long mạch, mạch dẫn đi, thì gọi là Hành Long v.v…

Có lẽ là thấy mạch dẫn đi ở trong lòng đất, xuất đột lên những dãy núi cao, dãy đồi, hoặc dãy dất chạy dài, gồ lên lún xuống, cong ra uốn vào, quay đi vòng lại ngoằn ngoèo tựa như hình dạng con rồng hoạt động, nên mới gọi là long mạch.

Ở  phía trước huyệt gọi là Châu Tước (chim sẻ đỏ) 

Ở phía sau huyệt gọi là Huyền Vũ (chim vũ đen) 

Ở phía bên trái huyệt gọi là Thanh Long (con rồng xanh)

Ở phía bên phải huyệt gọi là Bạch Hổ (con cọp trắng)

Ý là lấy phương nam làm chính diện, thuộc hỏa: lửa đỏ 

Ý là lấy phương bắc làm bối hậu thuộc thủy: nước màu đen 

Ý là lấy phương đông làm tay trái thuộc mộc: màu xanh 

Y là lấy phương tây làm tay phải thuộc kim: màu bạch 

Nguồn : Lê Văn – Igecc.com

Tags : Phong thủy phương đông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

 
New Nike NFL Jerseys